Konkurs za direktora JP Grijanje

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Grijanje“ Zenica raspisao je konkurs za izbor i imenovanje direktora ,kao člana Uprave ovog preduzeća na mandatni period od 4 godine,uz mogućnost ponovnog imenovanja.Kandidat koji aplicira na ovu poziciju mora ipunjavati opće i posebne uslove,među kojima da ima visoku stručnu spremu mašinskog,pravnog ili ekonomskog smjera,da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima,te da ponudi program razvoja preduzeća za period od 4 godine.Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.  (Š.B.)

 

foto:arhiva-rtvze

Share