Konferencija o vodnim uslugama

Zenica je danas bila domaćin regionalne konferencije pod nazivom „Vodne usluge- od izazova do mogućnosti“ koju je organizovalo Udruženje „AQUASAN mreža u BiH sa udruženjima vodovoda u BiH, a uz pomoć državnog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Svi koji nešto znače u sektoru voda u regiji okupili su se na jednom mjestu kako bi dali odgovore na brojna pitanja i dileme koje muče našu zemlju na putu da postane članica Evropske unije. Tu se nudi veliki prostor koji traži saradnju i zajednički pristup, pogotovo što u narednom periodu BiH čekaju reformski procesi i veliki investicioni ciklusi. S tim u vezi je i pojašnjenje organizatora ove konferencije kako je ovaj skup zapravo nastavak započetih projekata u Dunavskom slivu a dio je domaće inicijative, dakle isključivo ljudi iz sektora komunlanih i vodnih usluga kojim aje namjera da se utvrdi kojim pravcem ići sa reformama ove oblasti, u smislu podrške pravnom okviru, donošenja znanja te izgradnje institucionalnih i ljudskih kapaciteta u ovom sektoru. Za prisutne je priređeno niz prezentacija o mugućnostima i izazovima, uključujući i prenošenje iskustva iz zemalja regiona na ovom polju, a dio današnje sesije će biti i konkretni zaključci. Namjera je da se tako dođe do jednog dokumenta zajedničkih politika koji će vladama u našoj zemlji sugerisati šta je sadržaj potrebne reforme i kojim pravcem da ona ide.   (S.G.)

 

skup d skup b skup c

Share