Knjiga Historija BiH 1788/1878

„Historija Bosne i Hercegovine u periodu 1788/1878 godina“, kapitalno djelo prof.dr Galiba Šljive u 12 knjiga, predstavljeno je u Općoj biblioteci u Zenici. Izdavač je tešanjski Planjax.Historiografsko istraživanja dr. Galiba Šljive obuhvata jedan od najburnijih istorijskih perioda naše zemlje.To je vrijeme odlaska Osmanlija, buna Husein kapetana Gradašćevića, dolaska zloglasnog Omer paše Latasa, progona begova,reformi,buna i sukoba i konačno dolaska okupacionih snaga Austrougarske monarhije. Profesor doktor Galib Šljivo više od 30 godina je izučavao ovu materiju koristeći arhivsku građu iz naše zemlje ali i prebogatih bečkih arhiva,napominje prof.dr Idriz Hodžić,projekt menadžer ove edicije.Autor je,kaže on, u svoj životni projekat ušao sa namjerom da utemeljeno dokaže da ni u to burno vrijeme Bosna nije bila tamni vilajet.Uvaženi historičar dr Galib Šljivo autor je periodizacije istorije BiH 19. vijeka u sedam monografija.U ovih 12 knjiga,koje daju uvid u korištenu arhivsku građu i dokumente, pokušao je da za ovo zanimljivo istorijsko štivo zainteresuje što širi krug čitalačke publike,a ne samo stručnjake.

 

(D.T.)

 

historija c historija b

Share