Kapaciteti Studentskog centra nedovoljni

Kapacitet Studentskog centra zeničkog Univerziteta od 220 kreveta i ove jeseni bio je nedovoljan da bi odgovorio svim pristiglim studentskim aplikacijama za smještaj i ishranu u njemu.-Svake godine broj studentskih zahtjeva znatno je veći od naših smještajnih mogućnosti, a i ove godine aplicirao nam je 281 student, te su nakon obavljene konkursne procedure svi naši kapaciteti potpuno popunjeni, a čak šezdeset i jednog zainteresovanog studenta nažalost nismo mogli primiti na smještaj, potvrdio nam je Dino Eminović, direktor ovog centra ,dodajući da je proširenje kapaciteta ovog Doma zaista nužno.-U tom cilju komisija koju je formirala Vlada ZDK već je obavila inicijalne razgovore sa upravom zeničkog Rudnika o mogućnostima da se zgrada bivšeg Hotela Rudar pripoji zeničkom Univerzitetu, te da se osposobi za namjene Studentskog centra 2 u Zenici, o čemu ova komisija treba pripremiti i elaborat i uputiti ga kantonalnoj Vladi i Skupštini na odlučivanje, navodi direktor Eminović, očekujući da bi ovo pitanje moglo biti riješeno u naredne dvije akademske godine.    (V.J.)

 

Share