Kantonalna bolnica smanjila obim usluga u avgustu

Iz Kantonalne bolnice Zenica saopštavaju da je menadžment razmatrao poteškoće u pružanju usluga tokom mjeseca avgusta za kada su prema prognozama najavljene visoke dnevne temperature te su izdate preporuke za rad Službi. Konstatovano je da uslovi za boravak pacijenata u bolesničkim sobama nisu zadovoljavajući do mjere da visoke temperature mogu otežavati liječenje i pružanje zdravstvene njege te je predloženo svim medicinskim odjelima koji imaju ležeće pacijente da prijem na hospitalizaciju redukuju na hitne i neophodne indikacije i da se ukoliko je moguće skrati vrijeme hospitalizacije. Hirurški program se redukuje na hitne i onkološke indikacije, dok će dijagnostika u kabinetima gdje nema uslova za rad aparata biti u funkciji do 12 i iza 17 sati.

Share