Kantonalna bolnica na putu ozdravljenja

Kantonalna bolnica Zenica na dobrom je putu da posluje bez stvaranja novih gubitaka,saopćeno je na današnjoj pres konferenciji menadžmenta ove ustanove.Potvrđeno je da su svi ključni aparati u funkciji,te da su otklonjeni ranije pristuni problemi oko održavanja i servisiranja opreme.Kantonalna bolnica Zenica je oktobar i novembar tekuće godine poslovala bez gubitaka i taj trend bi trebao biti nastavljen,izjavio je direktor ustanove,dr. Rasim Skomorac . U godini koju ispraćamo,od osnivača, kantonalne vlade,doznačena su sredstva od 2 miliona i 200 hiljada maraka i uložena su u građevinsko-zanatske radove,nabavku i održavanje opreme,nabavku rezervnih dijelova,a dio za izmirenje dugovanja.Dr Skomorac je potvrdio ,da su svi aparati na radiologiji u funkciji.Za period januar-oktobar ove,u odnosu na isti period prošle godine,bilo je za 3 posto više pacijenata, broj pregleda bio je za 6 posto veći,a za 8 posto veći broj operacija.Sa 30. novembrom, zenička bolnica imala je 1.671-nog uposlenog. Jedan od zadataka je obnavljanje kvalitetnog kadra uz racionalno zapošljavanje.Za narednu godinu od osnivača se očekuje oko 2 miliona i 600 hiljada po dva osnova,a veća sredstva,za oko 2 miliona, očekuju se i od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Slijediće i obaveze po novom granskom kolektivnom ugovoru.    (Š.B.)

Share