Kampanja za jednaka prava porodilja

Donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama, koje će omogućiti izjednačavanje prava nezaposlenih sa pravima zaposlenih porodilja, te općenito izjednačavanje prava porodilja po kantonima na prostoru Federacije BiH, cilj je kampanje, koja je danas počela širom Federacije BiH. Predvodi je sarajevsko udruženje „Žene ženama“ u saradnji sa brojnim nevladinim organizacijama, među kojima je i zenički Centar za pravnu pomoć ženama. Stoga je grupa njihovih aktivistica zajedno sa pojedinim porodiljama, današnjim mirnim okupljanjem ispred zgrade Vlade ZDK u Zenici, ukazala na početak ove kampanje nazvane „Nediskriminacija porodilja – Mi nismo same“ , ali i na nužnost izjednačavanja prava žena porodilja na teritoriji Federacije BiH.   (V.J.)

 

porodilje k

Share