Kampanja o prevenciji vršnjačkog nasilja

Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima, naziv je kampanje, čiju realizaciju na prostoru ovog kantona, od danas počinje Uprava policije ZDK, saopšteno je na pres konferenciji, organizovanoj u Zenici.
Preventivno djelovati na planu suzbijanja vršnjačkog nasilja, povećati bezbjednost u školama, te kod učenika i njihovih roditelja povećati povjerenje u policiju, kako bi nam se u svakom momentu mogli obratiti po ovom pitanju, glavni su ciljevi ove kampanje,ističe Semir Šut, policijski komesar Uprave policije ZDK.
Aktivnosti će se odvijati u narednim mjesec dana kroz posebno profilisana predavanja za oko 27.000 učenika u stotinu jednoj osnovnoj i srednjoj školi na teritoriji ovog kantona, a realiozavće ih 37 stručno osposobljenih policijskih službenika.Prva tri predavanja održana su danas u zeničkoj Osnovnoj školi „Mak Dizdar“.   (V.J.)

Share