Kampanja “Ne diskriminaciji porodilja”

Prava na naknade za porodilje, uslovi potrebni da ih ostvare, ali i neujednačenost ovih naknada po kantonima, te između zaposlenih i nezaposlenih porodilja, bile su teme o kojima se danas razgovaralo na sastanku, koji je organizovao Centar za pravnu pomoć ženama u Zenici sa ženama ove lokalne zajednice.

-Današnji sastanak dio je kampanje „Ne diskriminaciji porodilja“ koju realizujemo već duže vrijeme, a u fokusu nam je zaštita ženskih ljudskih prava , prvenstveno majki i to bez obzira da li su ili ne u radnom odnosu, ističe Amra Bećirović pravnica u Centru za pravnu pomoć ženama, navodeći da im je cilj bio prije svega prisutne upoznati sa njihovim pravima u ovoj oblasti i načinima  ostvarenja tih prava.

– Neujednačenost porodiljskih naknada na prostoru Federacije BiH usolvljena je različitim zakonskim okvirima po kantonima, a izmjene i ujednačavanje zakonske legislative, koja reguliše ova pitanja, rješenje je za koje se mi zalažemo, pojašnajavaju u Centru za pravnu pomoć ženama.       (V.J.)

 

 

Share