Kampanja “Dižem glas protiv nasilja”

Centar za pravnu pomoć ženama je jedna od šest organizacija koja provodi kampanju pod nazivom “Dižem glas protiv nasilja” a u okviru koje su danas u Zenici i Travniku realizovane ulične akcije sa porukom “Ne tolerišem nasilje”.

Sa građankama i građanima aktivisti Centra su  razgovarali o problemu nasilja nad ženama uz šolju kafe ili soka koju su zadržali  kao podsjetnik na urgentnost reagovanja na nasilje. Također su imali priliku da napišu svoje poruke i ostave svoj glas protiv nasilja koje su postavili na flipchart tablu, nakon čega su poruke prenešene na društvene mreže. Kampanja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama uključujući nasilje u porodici te o nužnosti nulte stope tolerancije na sve oblike nasilja na osnovu spola, kao što je propisano Istanbulskom konvencijom.    (S.H.)

 

Share