Kampanja 16 dana aktivizma

Podizanje svijesti javnosti protiv diskrimanicije i nasilja nad ženama, kako bi se ove negativnosti u društvu bar djelimično umanjile, cilj je i ovogodišnje globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. U našoj zemlji kampanju od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pa do 10.decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, realizuje Ženska mreža BiH, a među njenih 47 organizacija članica su i zenička Medika i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica.-  U 19 godina djelovnja ovog Centra u Zenici obratilo nam se oko 30.000 žena, kojima smo pružili oko 80.000 besplatnih pravnih savjeta i pravne pomoći, a dvije od tri žene, koje su nam se javljale trpile su nažalost neki od oblika nasilja porodici, navodi Amra Bečirović, pravnica u zeničkom Centru za pravnu pomoć ženama.- Zato kampanjom 16 dana aktivizma želimo uticati na podizanje svijesti javnosti na nužnost djelovanja protiv rodno zasnovanog nasilja, što ćemo do kraja kampanje činiti i kroz organizovane ulične akcije i podjelu propagandnog materijala o ljudskim pravima i slobodama i načinima njihove zaštite, naglašava gospođa Bečirović.    (V.J.)

Share