Kako nabaviti ogrijev

Za predstojeću zimu budžet građana dodatno će biti opterećen nabavkom energenata. Svi koji nisu u sistemu daljinskog grijanja,većinom su upućeni na nabavku uglja i ogrijevnog drveta.
Rudnik mrkog uglja Zenica i ove godine će na osnovu protokola sa Udruženjem penzionera isporučiti dogovorene količine uglja. Do sada je isporučeno oko 90 tona od ukupno predviđenih 670 tona. Za uposlenike rudnika putem kreditiranja dogovora je isporuka ukupno 730 tona,a do sada je realizovano 330 tona.Šef prodaje Rudnika Zenica Mustafa Kaknjo ističe da se vrši i isporuka za maloprodaju po ranije izvršenim uplatama.
Cijena uglja u prosjeku se kreće oko 170 maraka po toni sa uračunatim PDV-om.
Obzirom na ograničene mogućnosti u proizvodnji,za građane je do daljnjeg obustavljen prijem uplata,dok se ne riješe ranije preuzete obaveze prema kupcima,što bi,po riječima Kaknje,moglo biti okončano do kraja ove godine.
Što se tiče ogrijevnog drveta,poslovna jedinica Šumarija Zenica raspolaže dovoljnim količinama. Problem,prema riječima rukovodioca Šumarije Mirsada Čivića predstavlja nelegalna,odnosno bespravna sječa na seoskom području,za šta je nadležna kantonalna uprava za šumarstvo. Prioritet su u septembru i oktobru školski objekti.
Cijena ogrijevnog drveta na licu mjesta je 34 marke po kubiku,odnosno 28 maraka po prostornom metru,dok se na stovarištu Šumarije ogrijevno drvo plaća 64 marke po kubiku,odnosno 45 po prostornom metru.  (Š.B.)

 

šumarija ulaz

Share