Jutros jača emisija dima i prašine

Jutros oko  9 sati došlo je do prekida  rada ekstraktora u pogonu Koksara što je uzrokovalo pojačanu emisiju dima i prašine u vazduh iz ovog postrojenja . Naši timovi su odmah poduzeli sve radnje predviđene procedurama za ovakve situacije, uključujući paljenje havarijalnih baklji i aktiviranje rezervnog ekstraktora, tako da je situacija normalizirana u roku od desetak minuta, pojasnili su u saopštenju iz Kompanije ArcelorMittal. (AMZ)

 

Share