JP ViK: Plaćanje računa bez kamata

JP „ViK“ d.o.o. Zenica je potrošačima iz kategorije „domaćinstvo“, a po prvi puta i kategorije „privreda“, omogućio da bez plaćanja zatezne kamate izmire dugovanja.

Imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju građana Zenice kojima, zbog siromaštva ili visokih dugova, zakonska zatezna kamata predstavlja težak teret, te činjenicu da postoje brojni dužnici koji su već izmirili glavnicu duga, ali nisu razriješili obaveze nastale po osnovu utuženja , Nadzorni odbor JP „ViK“ d.o.o. Zenica je, na prijedlog Uprave preduzeća, donio odluku da, od 17.augusta do kraja godine, omogući plaćanje dugova uz ovu veliku pogodnost.

Uslov za otpis kamata je izmirenje glavnice i sudskih troškova za utužena dugovanja i izmirenje obaveza iz tekućeg perioda što za domaćinstva znači plaćene račune od decembra 2016.godine, a za privredu od juna 2016.godine.

JP „ViK“d.o.o. Zenica na ovaj način želi pomoći svojim potrošačima da ažuriraju obaveze i započnu redovno izmirenje računa .

JP „ViK“ d.o.o. Zenica podsjeća na obavezu potrošača da sve promjene koje, na bilo koji način utiču na evidenciju i obračun naknada za pruženu uslugu, u roku od 8 dana od nastale promjene, u pismenoj formi dostave JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

Ovu obavezu, propisanu Odlukom o vodovodu i kanalizaciji Grada Zenice, određeni broj potrošača je propustio izvršiti, između ostalog, i zbog plaćanja priključne takse. Nastojeći urediti odnose s potrošačima, JP „ViK“ d.o.o. Zenica je odlučilo omogućiti prijavu korisnika bez ikakvih troškova, te poziva potrošače koji ne primaju račune na vlastito ime da se jave u JP „ViK“ d.o.o. Zenica i izvrše promjenu korisnika usluga na svoje ime. Ovu povlasticu je, takođe, moguće koristiti od 17.8. do 31.12. 2017.godine. JP „ViK“

Share