Javni poziv za rekonstrukciju i izgradnju puteva u Zenici

Gradska uprava u Zenici raspisala je javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju osam putnih pravaca na području Zenice, koji će obuhvatiti radove na rekonstrukciji ulice na Krču, zatim izgradnju potpornog zida na putu Gradišće-Bukovica, puta Seoci-Gradina-Osredak, te na adresi Ulica Ahmeta Hafizovića br. 100 u Mjesnoj zajednici Donja Gračanica i nastavak rekonstrukcije puta za Donju Vardu, puta za Radinoviće i puta za Smajiće, kao i sanaciju klizišta br.2 na lokalnom putu Gračanica-Jezera. Rok za prijem ponuda je 29. avgust, rok za završetak radova na svakoj dionici je 45 dana, a osnovni kriterij za izbor ponuđača je cijena.

 

Share