Javni poziv fizičkim i pravnim licima dužnicima Grada Zenica

Dužnici Grada, fizička i pravna lica koja po osnovu neplaćanja komunalne naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za vatrogastvo, zakupnine, rente i ostalog, duguju Gradu određene iznose, bez obzira da li se radi o plaćanju određenom po osnovu sudskih ili upravnih akata, pozvani su iz Gradske uprave da u roku plate glavni dug i troškove eventualnog sudskog postupka. U slučaju javljanja Gradskom pravobranilaštvu, najkasnije do 15. decembra, dužnici će biti oslobođeni obaveze plaćanja zakonskih zateznih kamata.

Preciznije o ovom javnom pozivu možete pročitati na zvaničnoj web stranici Grada:

www.rtvze.ba

 

Share