Javna tribina o Ustavu ZDK

„Ustav ZDK u sklopu dijaloga o reformi kantonalnih ustava i uklanjanju diskriminacije „ bila je tema sinoć održane javne tribine u Zenici, čiji je organizator bila Koalicija organizacija civilnog društva „Jednakost“. Dio je to njihovog projekta, kojeg u saradnji sa Ambasadom Holandije, implementiraju u našoj zemlji. Cilj je uklanjanje etničke diskriminicaje u ustavima kantona, a potom i ustavima Federacije, pa i BiH.
– Diskriminacija u Ustavu ZDK postoji i svi građani u njemu nisu ravnopravni, jer oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstutivna naroda ne mogu biti birani na određene pozicije, a nemaju ni iste mehanizme za zaštitu svojih interesa, navodi Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine ZDK.
– Stoga je naša Koalicija pripremila i amanadmane, otvorene za dalje dorade, a koji bi građanima koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda trebali da omoguće da formiraju svoj klub u kantoanlnoj Skupštini, zatim da u njoj budu birani na mjesto presjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg, ali i da imaju mogućnost zaštite svojih vitalnih interesa putem takvog djelovanja, ističe Damir Dajanović, ispred Koalicije organizacija civilnog društva „Jednakost“.  (V.J.)

Share