Javna rasprava o novom boračkom zakonu

Nakon što je u martu ove godine Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prihvatio Nacrt Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, čiji je predlagač zastupnik Ismet Osmanović, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata krajem aprila je pokrenulo dvomjesečnu javnu raspravu o ovom aktu u svim kantonima. Danas je javna rasprava organizovana u Zenici, uz velik odziv predstavnika boračkih udruženja, lokalnih i kantonalnih vlasti. Nacrt ovog dokumneta ima 12 članova. Pripremljen je u dogovoru sa udruženjima kao pokušaj da se zakonski definiše status udruženja od posebnog društvenog interesa, da se stvore uslovi za bolju organizaciju, lakše i efikasnije funkcinisanje boračkih udruženja, da se smanji njihov broj i utvrdi reprezentativnost. Tokom rasprave mogla su se čuti potpuno različita mišljenja i stavovi, ali za većinu je najbitnije da se konačno otvorila ova priča, pa kako god se ona završila. (S.G.)

 

Share