Javna rasprava o Nacrtu Zakona o PIO

Nacrt novog Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju sa svojim bodovnim sistemom načinjen je za buduće generacije penzionera, a mi već postojeći penzioneri ostajemo i dalje u neravnopravnom položaju, istaknuli su danas predstavnici penzionera u Zenici tokom  javne rasprave o ovom dokumentu.-Savez udruženja penzionera ZDK traži da se sadašnjim penzionerima izvrši preračun penzija i to po osnovu radnog staža i uplaćenog doprinosa, kako bi se ostvarila ravnopravnost i jednakost svih penzionera i mi od toga nećemo odustati, naglasio je Hamdo Mimić,zamjenik predsjednika ovog kantonalnog Udruženja, sa čime su se složili i svi ostali prisutni penzioneri.Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju u Zenici je organizovalo federalno Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, a Kenan Spahić, pomoćnik resoronog federalnog ministara, u prezentaciji ovog dokumenta, pojasnio da će njegova primjena osigurati dugoročno održiv penzioni sistem, stvoriti snažan penzioni fond i zaštiti penzionere.    (V.J.)

 

jp pio b

Share