Javna rasprava o Nacrtu KEAP-a

Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana (KEAP) Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. – 2025. godina i uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana objavljen je na web stranici Kantona i dostupan je u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona. Web stranica na kojoj je dostupan nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana: www.zdk.ba Pozivamo građane ZDK, a posebno nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša, da učestvuju u javnoj raspravi i tako doprinesu da ovaj strateški dokument bude što kvalitetniji.   (zdk.ba)

 

Share