Javna debata o Sudu i Tužilaštvu BiH

U Zenici je danas priređena javna debata o Sudu i Tužilaštvu BiH,u okviru projekta „Mreža podrške Sudu BiH“,koji realizuje Helsinški odbor za ljudska prava uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Predstavnici Tužilaštva i Suda BiH predstavili su način rada ovih institucija,postignute rezultate u prethodnom periodu,te otvorili dijalog o pitanjima povjerenja u rad pravosudnih institucija,kao i mogućnostima i nedostacima u komunikaciji sa građanima.

-U proteklih skoro 15 godina rada Tužilaštva BiH podignuta je optužnica protiv više od 5 hiljada osoba,uključujući i predmete za organizovani kiminal i ratne zločine koji inače,interesuju građane,podsjetio je Boris Grubešić,portparol Tužilaštva BiH.

Dodaje, da na ovim javnim debatama građani mogu dobiti sve informacije o tome kako prijaviti neko krivično djelo,kakva su prava kao svjedoka ili oštećenih u postupcima,na koji način se može kontaktirati Tužilaštvo ili neki tužilac i sve ostale detalje.

U BiH ima oko 378 tužilaca,nosilaca tužilačkih funkcija na svim nivoima vlasti.U sudovima na svim nivoima radi oko 1.105 sudija.Od ovih pravosudnih djelatnika, građani BiH očekuju da donesu vladavinu prava i procesuiraju sve nezakonitosti i nepravilnosti u društvu,ukazano je na javnoj debati u velikoj sali Grada Zenica. (Š.B.)

 

Share