Izjednačavanje diploma slijedi i na UNZE

Izjednačavanje predbolonjskih diploma sa sadašnjim master studijem, što je ovih dana učinio Univerzitet u Sarajevu, zapravo je obaveza svih 8 javnih bh univerziteta, koju smo dosad svi u BiH trebali obaviti, kako bi se uklopili u evropski sistem i tamo obezbijedili priznavanje svih diploma stečenih u našoj zemlji,pojašnjava profesor doktor Dževad Zečić, rektor zeničkog Univerziteta.Ovo je proces kojeg je još ranije utvrdila i rektorska konferencija, koju sačinjavaju svi bh javni univerziteti, ali i proces kojem teži i Univerzitet u Zenici, ali smatramo da trebamo prvo utvrditi jedinstvene zakone i odredbe vezane za predbolonjce u našoj zemlji, što je i pomenuta konferencija zaključila, te ćemo pokušati iz Zenice tu inicijativu ponovno pokrenuti, ističe rektor Univerziteta u Zenici.   (V.J.)

 

Share