Iz trećeg pokušaja održana Skupština NK Čelik

Nakon dva neuspješna,tek u trećem pokušaju održana je skupština NK Čelik.Večeras je prisutno 25 delegata.Na sjednici su usvojene ostvake 5 delegata kao i ostavka Edina Skejića na mjesto predsjednika nadzornog odbora skupštine.Takođe usvojena je odluka o visini članarine  za članstvo u skupštini kluba u iznosu od 100 KM za kalendarsku  godinu.Skupština je razriješila Komitet za hitnost imenovan 5.9.2016. godine i imenovala novi u sastavu:Adnan Nuhagić,Damir Bradarac i Mirnes Isaković.V.D. direktor kluba Adnan Nuhagić,kojem je istekao mandat 31. avgusta,upoznao je skupštinu sa finansijskim stanjem u klubu.U  2015. godini NK Čelik imao je prihode u visini od 900.000 KM dok su rashodi bili  1.183.000 KM.Kandidaturu za predsjednika Upravnog odbora u pisanoj formi  skupštini je predao  Šefko Adilović.Kandidaciona komisija će u narednih sedam dana razmotriti prijedlog Šefke Adilovića  i eventualno imena novih kandidata i na narednoj skupštini koja će  biti zakazana za sedam dana imenovati novog mandatara za sastav Upravnog odbora NK Čelik.   (M.P.)

Share