Istraživanje korupcije u zapošljavanju

Nema oblasti života u kojoj nema korupcije. Vidi se to po svakodnevnim situacijama, često bezuspješnoj borbi sa njenim uzrocima i posljedicama. Aktuelni zakonski propisi ostavljaju prostora za zloupotrebe prilikom zapošljavanja, posebno u javnom sektoru, najpoželjnijoj destinaciji za uhljebljenje moćnika, njihove familije i prijatelja.

Zakoni o radu, kao i zakoni o javnim preduzećima, prepisuju propise o zabrani diskriminacije iz najviših pravnih akata države, ali rukovodiocima u javnom sektoru ostavljaju mogućnost vlastitog izbora, podrazumjevajući doduše duh jednakopravnosti koji bi trebalo da vlada u praksi zapošljavanja. Želimo saznati ko, koga i kako zapošljava u zeničkom javnom sektoru, javnim preduzećima i ustanovama.

Radio-televizija Zenica, u saradnji sa Mrežom Account, uključuje se u antikorupcijsku kampanju, istraživanjem korupcije u zapošljavanju u zeničkom javnom sektoru.

RTV Zenica uskoro će u svojim informativnim programima emitovati priloge u kojima će objaviti rezultate istraživanja o korupciji u zapošljavanju u javnim preduzećima i ustanovama na području grada.

Pozivamo građane Zenice da nam pomognu u toj namjeri, tako što će anonimno ili sa potpisom na mejl info@rtvze.ba ili na telefon broj 032 449 203, dostaviti svoja saznanja o nepravilnostima prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima u Zenici. Prikupljene informacije poslužiće nam kao osnova za provjeru i izradu istraživačkih priloga, a identitet autora tih prijava, po njihovoj želji, ostaće zaštićen.     (S.S.)

 

Share