Isplata po vansudskim nagodbama

Budžetom planirana sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama u 2015. godini iznosila su 400.000,00 KM.U skladu sa Odlukom o mjerilima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi na teret budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/13.), Kantonalno pravobranilaštvo je zaključilo ukupno 19 sporazuma o vansudskoj nagodbi u ime Zeničko-dobojskog kantona, a 19 sporazuma su zaključili direktori škola u ime škola kao izvršenika, uz saglasnost Kantonalnog pravobranilaštva. Nakon dostavljenih sporazuma o vansudskoj nagodbi od strane Kantonalnog pravobranilaštva,dana 03.08.2015. godine (19 sporazuma) i 28.08.2015. godine (19 sporazuma), Ministarstvo finansija je, realizovalo  isplate po sporazumima  u  ukupanom  iznosu  od 419.091,47 KM.Odmah po isplati sredstava, Ministarstvo finansija je, s ciljem okončanja izvršnih postupaka, obavijestilo Kantonalno pravobranilaštvo o svakoj pojedinačnoj isplati.  (Pres služba ZDK)

Share