Isplaćene socijalne naknade

Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko dobojskog kantona saopćava, da su u petak, 4. marta isplaćena sredstva socijalnih davanja koja se odnose na oktobar i novembar 2015. godine.
Za novembar je isplaćeno 1.010.958 KM, a za novembar 1.529.772 maraka,što znači da je ukupno isplaćeno 2.540.731 KM.
Sredstva su isplaćena za civilne žrtve rata,naknade za porodiljsko odsustvo,dodatak na djecu,jednokratne i privremene pomoći,te po osnovu novčane pomoći za nezaposlene porodilje.
Osim toga isplaćena su i sredstva po osnovu stalne novčane pomoći,smještaja u drugu porodicu,jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta,pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci,kao i sredstva za medicinsko vještačenje.   (Š.B.)

Share