Isplaćena osma rata boračkih stipendija

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu poslednje osme rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata – branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050  KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:Grad Zenica – 47.550,00 KM,Općina Breza – 8.500,00 KM,Općina Doboj Jug – 8.050,00 KM,Općina Kakanj – 17.500,00 KM,Općina Maglaj – 17.200,00 KM,Općina Olovo – 9.750,00 KM,Općina Tešanj – 17.050,00 KM,Općina Usora – 5.150,00 KM,Općina Vareš – 9.450,00 KM,Općina Visoko – 22.200,00 KM,Općina Zavidovići – 24.950,00 KM,Općina Žepče – 18.700,00 KM.

Isplatom osme rate stipendije Vlada Zeničko-dobojskog kantona je okončala proceduru dodjele boračkih stipendija u studijskoj 2015./2016.godini.Inače u Budžetu Kantona za 2016. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 1.650.000,00 KM  i navedenim sredstvima stipendira se najviši broj odobrenih stipendija u dugogodišnjoj aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.       (Press ZDK)

Share