Intervjui sa kandidatima za NO javnih preduzeća

Petočlana komisija za izbor novih članova Nadzornih odbora zeničkih javnih preduzeća,koju je imenovao Gradonačelnik,trenutno obavlja intervjue sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa. Za ukupno 21 poziciju prijavilo se oko 400 kandidata.Po oglasu koji je polovinom novembra tekuće godine objavio Gradonačelnik Zenice,treba se popuniti ukupno 21 pozicija članova Nadzornih odbora 7 javnih preduzeća. To su Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada,za upravljanje i održavanje sportskih objekata,“Gradsko groblje” ,“Tržnica”, “Parking servis”,“Grijanje”  i Privredno društvo Regionalna deponija “Mošćanica”. Član Komisije,Suad Kaknjo ističe da se trenutno rade intervjui sa kandidatima koji imaju kompletnu dokumentaciju i koji ispunjavaju predviđene uslove.Naš sagovornik ukazuje, da bi u prvoj dekadi januara trebao biti spreman konačan prijedlog novih članova Nadzornih odbora javnih preduzeća i upućen Gradonačelniku. Dodaje, da se radi o veoma složenoj aktivnosti.U petočlanoj komisiji za izbor novih članova Nadzornih odbora javnih preduzeća,pored dvojice privrednika,Suada Kaknje i Mladena Perića,su i tri člana Gradske uprave.      (Š.B.)

Share