Internacionalni festival edukativnog teatra

Zvaničnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Foruma građana Zenica i Javne ustanoce „Centar za kulturu i obrazovanje“ Kakanj,Hazim Begagić,Tvrtko Mišanović i Aldin Šljivo,potpisali su sporazum o zajedničkoj organizaciji prvog Internacionalnog festivala edukativnog teatra,skraćeno IFET.Festival,kako je rečeno, za cilj ima podizanje svijesti o potrebi ravnopravnog učešća u umjetnosti ,djece,mladih,osoba sa posebnim potrebama i romske populacije u BiH,Sloveniji i Crnoj Gori.Festival će se održati između 15. i 18.oktobra u Zenici i Kaknju na nekoliko lokacija.Biće izvedeno sedam predstava koje spadaju u kategoriju teatra pozitivnih poruka a kojoj su ciljana publika pomenute kategorije.Organizatori festivala izrazili su nadu da će on postati tradicionalan naglasivši kako se radi o primjeru uspješne saradnje nevladinog i privatnog sektora sa javnim ustanovama kulture.Festival će se održati u Međunarodnoj nedjelji dječijih prava.  (D.T.)

 

IFET pres

Share