Inspekcija: Ukloniti nezakonite štandove!

Odsjek za inspekcijeske Grada Zenica u okviru preventivnih aktivnosti obavještava i upozorava prodavače nedozvoljene visokotarifne, prehrambene, tekstilne i druge robe koja se vrši sa javnih površina, sa ulica i trgova, izvan pijačnih mjesta i bez odobrenja nadležnih gradskih službi, da odmah uklone svoje štandove sa robom namijenjene nezakonitoj prodaji. Nakon ovog upozorenja nadležni gradski inspektori će bez izuzetka u svojim narednim aktivnostima, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu, odmah na licu mjesta preduzimati sve mjere iz svoje nadležnosti, kako upravne uključujući oduzimanja, tako i prekršajne sankcije, navodi se u saopćenju Odsjeka za inspekcijske poslove Grada Zenica.

Share