Inicijativa za studij filozofije i sociologije

Senat, a potom i Upravni odbor zeničkog Univerziteta ovih dana prihvatili su inicijativu o otvaranju Studija za filozofiju i sociologiju pri Filozofskom fakultetu u Zenici.-To bi bio prvi studij humanističkih nauka u Zenici, kroz koji želimo da ukažemo na neke bitne probleme u savremenom društvu i da govorimo o tome šta su društvene vrijednosti, koje su danas prilično zanemerene, navodi docent doktor socioloških i filozofskih nauka Spahija Kozlić, jedan od članova radne grupe, koja je radila Elaborat o opravdanosti formiranja Studija filozofije i sociologije u Zenici.- Osim što bi njegovim otvaranjem dobili duh našeg Univerziteta, školovali bi profesore filozofije i sociologije, koji bi u srednjim školama mogli predavati brojne školske predmete, ali i obavljati drugi niz poslova iz socijalne sfere u nađem društvu, naglašava Kozlić. Uz ovo, Senat i Upravni odbor zeničkog Univerziteta odobrio je i izmjene koncepta studija na zeničkom Zdravstvenom fakultetu, sa dosadašnjeg 3+2 na koncept 4+1, što je u skladu sa EU direktivom i standardima Svjetske Zdravstvene organizacije.  (V.J.)

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Share