Inicijativa koordinacije Ujedinjena Zenica za Smetove

Koordinacija nevladinih organizacija zatražila je od predsjedavajuće Gradskog vijeća, Sanje Renić, da na dnevni red predstojeće sjednice uvrsti inicijativu zeničkih udruženja i klubova o oživljavanju i razvoju izletišta Smetovi. Njeni autori se nadaju da će se uskoro poduzeti aktivnosti na utvrđivanju vlasništva imovine na Smetovima, kao preduslova za sve ostale aktivnosti.

Još u decembru prošle godine, inicijativa nazvana Ujedinjena Zenica za Smetove, donijela je zaključke o tome šta treba činiti kako bismo omiljeno zeničko izletište priveli namjeni kakvu svi odavno priželjkujemo. Koordinacija 17 ekoloških udruženja i sportskih klubova, na čelu sa Forumom građana Zenice, ponovo ističe kako je Regulacioni plan iz davne 84. za Smetove zacrtao niz razvojnih projekata, te da pitanje vlasništva nad parcelama na Smetovima koje nikada nije definisano predstavlja najveću prepreku konkretnim rješenjima.

– Po tom Regulacionom planu predviđeno je da žičara ide do Smetova, da se tamo grade hoteli, sportski tereni, vikendice… 33 godine poslije, ne zna se šta je do sada kupljeno na Smetovima, niti ko je vlasnik pojedinih parcela. Znači grad ima imovinu, a ne zna da je ima i njome ne upravlja, upozorava Franjić.

– Preduzeće za upravljanje sportskim terenima, prirodno, treba da upravlja i sadržajima na zeničkom izletištu, ali se stvari prethodno trebaju precizno definisati, – ukazuje direktor ovog javnog preduzeća Feđa Jovanović.

Za predsjedavajuću Gradskog vijeća, Sanju Renić, pitanje razvoja potencijala Smetova vezano je za novi prostorni plan, koji je opet u relaciji sa mnogo većim problemima, poput potpuno nedefinisanih poljoprivrednih ili eko zona na području grada. – Plan upravljanja gradskim poljoprivrednim zemljištem, bez kojeg nema ni Prostornog plana, trenutno ispituje gradsko pravobranilaštvo, koje na narednoj sjednici Vijeća očekuje cjelovitu informaciju Službe za urbanizam, – kaže Sanja Renić.

Koordinacija 17 zeničkih udruženja i klubova nazvana Ujedinjena Zenica za Smetove, od svoje incijative neće odustati. Na stolu je kod predsjedavajuće Gradskog vijeća i uskoro bi se trebala naći i pred zeničkim vijećnicima. Uključuje između ostalog i zahtjeve za poduzimanjem mjera na sprečavanju dalje devastacije prostora i sječe šume, formiranjem Koordinacionog tijela za praćenje i razvoj, kao i za proglašavanjem Smetova zaštićenom zonom. Tako bismo, ukazuje Franjić, mogli računati na evropske grantove i projekte javno-privatnog partnerstva, ali i na bezbroj ideja, koje bi mogle biti realizovane s malo volje i još manje novca. (S.S.)  

 

Share