Inicijativa Jasmina Duvnjaka

Zastupnik Stranke demokratske akcije u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak, uputio je posredstvom kantonalnog Ministarstva finansija, inicijativu za hitnu izmjenu Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, koju je Vlada Federacije donijela sredinom septembra. Po njegovom mišljenju, pojedini elementi ovog propisa, ugroziće normalno poslovanje obrtničkog sistema i malih poslovnih subjekata.
Posebno spornim smatra odredbu, prema kojoj su svi poslovni subjekti dužni evidentirati i plaćati pazar na račun svakodnevno, a najkasnije narednog radnog dana. – Ovo male poslovne subjekte dovodi u težak finansijski položaj, s obzirom da im se stvaraju dodatni troškovi svakodnevnog prevoza, da gube vrijeme čekajući na banci ii pošti, da im se stvaraju nemali troškovi bankarskih provizija i ugrožava posao, smatra Duvnjak. Sličnu inicijativu je Federalnoj vladi uputila i Obrtnička komora Federacije BiH.   (S.S.)

 

foto:bh-index.com

Share