Informatička oprema za 6 mjesnih zajednica

Danas je  izvršena  predaja informatičke opreme lokalnoj samouravi Zenica, odnosno mjesnim zajednicama koje aktivno učestvuju u projektu “Jačanje  uloge mjesnih zajednica u BiH”. U projektu učetvuje 6 mjesnih zajednica  Grada Zenica: Sejmen, Gradišće, Perin Han, Ričice, Arnauti i Nemila. Vrijednost IT opreme koja im je uručena  je 16.065,91 KM.
“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” je zajednički projekt  Vlade Švicarske i Vlade Švedske  ukupne vrijednosti  14,5  miliona KM. Za  sprovođenje projekta zadužen je Razvojni program Ujedinjenih  nacija  (UNDP) u BiH  u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave  Republike Srpske , Ministarsvom pravde BiH, Vladom Brčko Distrikt i oba entitetska saveza općina i gradova.
Gradonačelnik Fuad Kasumović je ovom prilikom pozdravio prisutne i zahvalio donatorima, Vladi Švicarske, Vladi Švedske i UNDP te  pozvao i druge donatore da ulažu u Zenicu.
„Nova informatička oprema će omogućiti uspješnije pružanje usluga građanima u BiH, podignuti značaj mjesnih zajednica, poboljšati komunikaciju sa građanima te time potaknuti građane na veći angažman u opštinskom odlučivanju, a kako bi učestvovali u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa. Ovo je samo jedan od koraka prema revitalizaciji mjesnih zajednica u BiH“, kazala je Majda Ganibegović, UNDP voditeljica projekta.
Predstavnik MZ Gradišće Nermin Skomorac također je zahvalio Vladama Švedske i Švicarske kao i Gradu Zenica koji im je obećao nove vidove saradnje za bolji rad mjesnih zajednica i građana.
Više od 125 mjesnih zajednica u 23 partnerske jedinice lokalne samouprave  Bosne i Hercegovine učestvuje u projektu  “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, a informatički paket vrijedan je oko 300.000 KM  bit će im uručen ovih dana.  (zenica.ba)

 

Share