Info dan o EU programima i fondovima

U organizaciji agencije ZEDA i Udruženja poslodavaca ,a u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i USAID-om ,održan je „Info dan“ na temu EU programi ,fondovi i projekti ,kao podrška rasta konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.Ovom prilikom predstavljen je i COSME program sa grant sredstvima koja su dostupna BiH.

Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona,Mladen Perić,mišljenja je da su ovakve prezentacije odlična prilika za privrednike da se upoznaju sa projektima međunarodne zajednice ,te za uspostavljanje saradnje koja će rezultirati kvalitetnim biznis projektima i zajedničkim ulaganjima.U grant sredstvima međunarodne zajednice novca ima dovoljno,kaže Perić ,ali da bi se apliciralo potrebno je imati kvalitetne projekte.Privrednici su veoma zainteresovani za grant sredstva ,potvrđuje i predstavnica preduzeća „Termo beton“ iz Breze ,Nedžmija Merdan ,ali većina njih je neinformisana i ne poznaje procedure pri apliciranju za novac Evropske unije.Organizovanje „Info dana“ ,kaže sekretar Udruženja poslodavaca,Benjamina Šaranović,za cilj ima poboljšanje poslovnog ambijenta na području grada.Prisutnim privrednicima prezentovane su i ostale linije grant sredstava za podršku malih i srednjih preduzeća koje nudi USAID ,te program COSME , odnosno fondovi dostupni BiH kroz evropsku poduzetničku mrežu.      (R.Š.)

Share