Industrija u Zenici i Tuzli zagadila artikle

Stanovništvo industrijskih gradova u srednjoj Bosni trebalo bi biti posebno oprezno pri konzumaciji domaćih prehrambenih artikala. Kokošija jaja su ozbiljno zagađena zbog teške industrije i opasna su po ljudsko zdravlje, posebno za djecu (1). Željezara ArcelorMittal Zenica (2) i termoelektrana Tuzla (3) su vjerovatno dominantni izvori teških metala (4) i opasnih postojanih organskih polutanata (5). “Naše istraživanje je otkrilo alarmantno visoke koncentracije postojanih organskih polutanata u domaćim kokošijim jajima u neposrednoj blizini industrijskih postrojenja u Zenici i Tuzli. Ove hemikalije se akumuliraju u ljudskom organizmu i vežu se za masnoće u ljudskom tijelu. Na taj način, kontaminacija prijeti u prvom redu djeci. Glavni izvor tog zagađenja su nesumnjivo željezara ArcelorMittal Zenica i termoelektrana Tuzla,” kaže dr. Jindrich Petrlik, jedan od autora novog izvještaja i ekspert za postojane organske polutante iz Češke nevladine organizacije Arnika.
Ova dugotrajna kontaminacija predstavlja prijetnju po zdravlje lokalnih zajednica. Taj problem može riješiti jedino država i njene institucije. Do tada, lokalno stanovništvo bi trebalo poslušati preporuke, koje mogu djelimično zaštititi njihovo zdravlje. “Ljudi bi trebali na minimum svesti potrošnju domaćih kokošijih jaja i radije držati kokoši u pokrivenim kokošinjcima. Ipak, pravo rješenje je u rukama državnih organa vlasti. Oni bi trebali nametnuti uslove za smanjenje zagađenja iz industrije,” nastavlja dr. Petrlik.
“ArcelorMittal Zenica već duže od godinu dana radi bez važećih okolinskih dozvola. Građani sada znaju koliko je opasan utjecaj zagađenja na prehrambene proizvode i na zdravlje. Naši organi vlasti su i dalje odgovorni za postepeno trovanje stanovništva,” izjavio je dr. Samir Lemeš, predsjednik Eko foruma Zenica.
“Novo istraživanje je potvrdilo direktnu vezu između spaljivanja ogromnih količina uglja bez efikasnih industrijskih filtera i kontaminacije životne sredine. Potrebna su nam unapređenja i modernizacija postrojenja termoelektrane, koja bi dovela do značajnog smanjenja emisija. Pod ovakvim okolnostima, izvoz električne energije možda i nije baš najbolja strategija za našu zemlju,” komentarisao je Denis Žiško, koordinator energetske kampanje Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
Monitoring kvaliteta domaćih kokošijih jaja proveli su Češka nevladina organizacija Arnika i njeni partneri iz Zenice i Tuzle, u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Za potrebe istraživanja, izabrane su lokacije u neposrednoj blizini željezara i termoelektrana kako bi se utvrdilo da li ta industrija ima utjecaja na životnu sredinu i na ljudsko zdravlje. Studija je pokazala da kontaminacija većine uzoraka prekoračuje higijenske limite iz Evropske Unije, za koje se smatra da su dozvoljene granice sigurnosti. Istovremeno, industrijska postrojenja koja rade u područjima iz kojih su uzeti uzorci, predstavljaju glavne izvore zagađenja.

Kako bi građani Zenice i Tuzle trebali zaštititi svoje zdravlje?

1) Izbjegavajte dnevno konzumirati više od 2 jaja domaćih kokošaka koje se uzgajaju u tom području (za djecu je ograničenje 1 jaje dnevno)
2) Kokoške treba držati u kokošinjcu – u jajima se nakuplja kontaminacija iz zagađenog zemljišta ako kokoške borave napolju
3) Zahtijevajte primjenu strožijih uslova kako bi se smanjio nivo zagađenja iz industrije u vašem gradu, od lokalnih zajednica, općina/gradova, i od Federalnog ministarstva okoliša i turizma

 

Eko forum Zenica /Arnika Prag/Centar za ekologiju i energiju Tuzla

 

 

Share