Imenovani novi nadzorni odbori u tri javna preduzeća i ustanove

Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, donio je danas rješenja o imenovanju članova upravnih odbora tri javna preduzeća i ustanove. Nove tročlane nadzorne odbore dobili su Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, Dom porodica i Agencija Zeda. Svi članovi nadzornih odbora imenovani su na period od četiri godine.

Share