ICC/ZEDA: Ljetna škola programiranja

Impulsni kreativni centar Agencije ZEDA će ponovo biti domaćin kursa iz programiranja koji organizuje Agencija ZEDA za sve oni koji ljeto namjeravaju da provedu radno i koji žele da za samo 3 mjeseca budu obučeni da sami kreiraju vlastitu web stranicu.

Kurs će trajati 12 sedmica s ukupno 48 časova i držat će predavač i asistent u saradnji. Predavač na kursu će biti gdin. Vladimir Radišić; Bachelor IT-a, Full Stack Web Developer s 9 godina iskustva, trenutno zaposlen u Agenciji “Factory” (www.tvornica.ba) i uz to radi za Toptal (www.toptal.com) kao freelancer.

Cilj ovog kursa je da se polaznicima daju osnovne informacije i znanje kako bi bili u mogućnosti samostalno postaviti razvojno okruženje, započeti i završiti programiranje web stranice/aplikacije koristeći se frontend i backend tehnologijama. U toku kursa, polaznici će ovladati osnovama u različitim oblastima, podijeljenim u 3 bloka te zadnji blok u kojem ćemo pomoći polaznicima da završe svoje testne projekte i objave ih na internetu. Na samom kraju organizovat ćemo i prezentacije svakog od projekata u našem amfiteatru. Kurs će biti baziran na izradi individualnih web stranica od strane korisnika, njihovog bloga ili jednostavne web aplikacije za svrhu koju odaberu. U toku kursa bit će i dva testa (poslije pete i desete sedmice) koje će korisnici biti dužni uraditi kako bi uspješno završili kurs.

Osnovne informacije o kursu:

Trajanje: 48 časova (45 min x 48); 2 x 2 časa sedmično = 12 sedmica

Datum održavanja: 18.07.2017. – 06.10.2017.

Vrijeme održavanja: 18:00 – 20:00

Krajnji rok za prijave: 16.07.2017.

Minimalan broj polaznika: 15 polaznika

Ciljana skupina: svi koji žele steći nova/osnovna znanja i vještine iz web programiranja

Cijena kursa: 180 KM

Krajnji rok za uplatu: 16.07.2017. (Moguće je plaćanje u najviše tri rate.)

Rokovi:

I rata: 16.07.2017. – 60 KM

II rata: 31.08.2017. – 60 KM

III rata: 30.09.2017. – 60 KM)

Način plaćanja:

Plaćanje kursa će se vršiti putem računa Agencije ZEDA br.:
                1340100000381524  ASA Banka d.d. Sarajevo

                Svrha: „Uplata za pohađenje kursa iz web programiranja*

* Ukoliko se plaćanje vrši u ratama naznačiti koja rata (I, II ili III rata)

Preduslovi za ućešće na kursu:

  1. Osnovno poznavanje rada na računaru
  2. Osnovno poznavanje engleskog jezika
  3. Poželjno posjedovanje vlastitog laptopa koji će korisnici nositi na kurs. Dio računara će biti obezbijeđen od strane ICC.

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate ovaj kurs više informacija možete naći u Curricula-i koja se nalazi na ovom linku.

https://drive.google.com/open?id=0B8rEXmxqkVCLbUZmS1hKTDBmYUE

Također, prijava je jedino moguća putem online forme koja se nalazi na ovom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzflee88f-uc3sP720W0BtZr7XU2b0bgkd54Y3ibKLVdIyQ/viewform

 

Share