Hapšenja zbog zloupotrebe droga

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona u proteklom periodu, a u okviru operativne akcije “FOKUS”, preduzimali operativno-taktičke mjere i radnje usmjerene na otkrivanje i procesuiranje osoba koje se sumnjiče za krivična djela u vezi zloupotrebe opojnih droga.Ove aktivnosti rezultirale su otkrivanjem, lociranjem i lišenjem slobode više lica, koja su prema prikupljenim saznanjima vršila ova krivična djela, kao i pronalaskom određene količine opojnih droga, te drugih predmeta koji su korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku.U nastavku realizacije ove operativne akcije, danas 16.09.2015.godine, u ranim jutarnjim satima, od strane policijskih timova započeti su istovremeni pretresi na četrnaest lokacija na području Zenice i Tešnja. Tom prilikom lišena su slobode lica prema kojim je ova akcija i usmjerena, tačnije 12 lica je lišeno slobode i sprovedeno u službene prostorije, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Na području Zenice na dvanaest lokacija na kojim su vršeni pretresi je lišeno slobode devet lica, dok su na području Tešnja lišene slobode tri osobe.Pretresi stambenih objekata i pokretnih stvari na navedenim lokacijama su vršeni s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja opojnih droga, kao i oružja i drugih predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem naznačenih krivičnih djela.Zavedenom akcijom, te izvršenim pretresima pronađena je određena količina opojnih droga, a o kojim količinama se radi bit će poznato nakon otvaranja i vaganja sporne materije. Pronađen je i privremeno oduzet veći broj mobilnih telefonskih aparata sa pripadajućim karticama, koji će biti takođe predmet potrebnih vještačenja i koji će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku.Prilikom navedenih aktivnosti slobode je lišeno ukupno 12 lica:
T.L., rođen 1970. godine,K.Š., rođen 1965. godine,L.A., rođen 1977. godine,H.B., rođen 1983. godine,B.S., rođen 1966. godine,B.E., rođen 1985. godine,M.D., rođen 1978. godine,I.S., rođen 1986. godine i Š.V., rođen 1981. godine, sva lica iz Zenice, dok su na području Tešnja lišeni slobode:Š.I., rođen 1972. godine, Š.V., rođen 1976. godine, oba lica iz Tešnja i B.A., rođen 1981. godine, iz Doboj Juga.Pronađena materija je izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja u Odsjeku za kriminalističku tehniku i KDZ Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.Nad licima lišenim slobode je zavedena kriminalistička obrada, nakon čega će biti predata na dalje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, uz službeni izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.    (mup zdk)

 

fokus 3 fokus 2

Share