Halil Mehtić predložen za dekana IPF

Prošle sedmice održana je 4. sjednica NNV-a Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je Razmatranje prijave kandidata na konkurs za izbor i imenovanje dekana Fakulteta i usvajanje prijedloga članova Upravnog odbora iz reda nastavnog osoblja.
Na sjednici je jednoglasnom odlukom za dekana predložen hafiz prof.dr. Halil Mehtić, a za članove Upravnog odbora iz reda nastavnog osoblja hafiz prof.dr. Safvet Halilović i prod.dr. Šukrija Ramić.
Prijedlog se šalje u proceduru na davanje konačne saglasnosti od strane Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici i Rijaseta Islamske zajednice u BiH.  (ipf.unze.ba)

Share