GV Zenica usvojilo rebalans budžeta

Gradsko vijeće Zenica prihvatilo je na današnjoj sjednici Prijedlog izmjena i dopuna ovogodišnjeg budžeta.
Prema riječima pomoćnika Gradonačelnika za budžet i finansije, Dževada Selimovića,razlog za rebalans su promjene u Budžetu koje su se tokom godine desile kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. Prema usvojenom rebalansu,prihodi se povećavaju za oko 1 milion maraka,što znači da se sa ukupno planiranih 44.807.000 uvećavaju na 45.808.500 maraka.
Gradsko vijeće je dalo Saglasnost za zalaganje nekretnina radi obezbjeđenja vraćanja kredita Javnog preduzeća „Grijanje“.
-Radi se o iznosu od 2,5 miliona maraka,radi pokrića tekućeg poslovanja,odnosno izmirenja dospjelih obaveza prema ArcelorMittal Zenica,kako bi mogla startati sezona grijanja,obrazložio je Kasim Sarajlić,direktor ovog preduzeća.
Usvojen je i Prijedlog Programa dekoracije gradskih ulica Zenice prilikom obilježavanja državnih i vjerskih praznika za 2016. godinu.
Agenciji ZEDA odobreno je zaključenje ugovora o zalogu nekretnine radi zaduženja od 100.000 maraka od Kreditno-garancijskog fonda ZDK.
Sa dnevnog reda su skinute dvije Informacije koje se odnose na stanje zagađenosti zraka, radi dopune sa podacima posljednjeg monitoringa.
Sjednicu je obilježilo prisustvo Gradonačelnika Husejina Smajlovića,koji nam je potvrdio da se sutra i zvanično vraća na posao nakon liječenja.  (Š.B.)

Share