GV Zenica usvojilo Nacrt budžeta

Gradsko vijeće danas je jednoglasno usvojilo Nacrt gradskog budžeta za 2016. godinu, u zacrtanom iznosu od 43.809.500 KM.Ove godine na naplatu dospijeva prva rata po kreditnom sporazumu između Saudijskog fonda za razvoj BiH i Grada, za projekat Glavne gradske magistrale, u iznosu od milion i 150 hiljada maraka, a budžet, kako je nacrtom planirano, manji je za oko dva miliona u odnosu na onaj iz prethodne godine. Vijećnici su se zapitali da li će raspoloživi iznos biti dovoljan da se zadovolje sve potrebe Grada i stanovnika Zenice. No, zatražena su i veća izdvanja za privredu i razvoj u budžetu za iduću godinu, kao i vraćanje iznosa planiranog za razvoj ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje na nivo izdvojen prošle godine.S obzirom da će Nacrt budžeta biti u javnoj raspravi narednih 15 dana, na kraju je dobio jednoglasnu podršku Vijeća. Predlagač, Služba za budžet i finansije, nada se uspješnoj prodaji zemljišta, planiranoj rebalansom ovogodišnjeg budžeta, kako bi se sustigla projekcija prihoda, zacrtanih na 36 miliona i 100 hiljada 500 konvertibilnih maraka.  Vijeće je danas usvojilo i izmjene Regulacionog plana Centar Nemila, kojim se planira unaprijediti život i bezbjednost stanovnika tog dijela Zenice, kao i Odluku o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Donje Klopče, u zoni mješovite gradnje, radi usklađivanja planske dokumentacije iz 85. godine sa stanjem na terenu.  (S.S.)

foto:arhiva-rtvze

Share