Granski kolektivni ugovor za oblast zdravstva

Granski kolektivni ugovor za oblast zdravstva u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom i Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde potpisan je u srijedu u Sarajevu, a regulirat će prava i obaveze poslodavaca i radnika.

Ugovor su potpisali resorni ministri Zilha Ademaj (KS), Dragoljub Benjo (ZDK) i Damir Dučić (BPK) s predsjednikom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH Abudom Sarićem.
Nakon donošenja zakona o radu prošle godine, počeli su pregovori pregovaračkog tima Vlade FBiH i vlada kantona, s jedne, i Nezavisnog strukovnog sindikata s druge strane. Radilo se na usaglašavanju postojećeg granskog kolektivnog ugovora za područje zdravstva koji je donesen 2007. godine. Tekst je usaglašen prošle godine u oktobru kada je i parafiran i poslan vladama kantona. Dosad su tri dale saglasnost na tekst i ministri tih vlada su potpisali Granski kolektivni ugovor koji ima pravno djejstvo u javnim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač kanton i općina u kantonima.
Tri vlade nisu dale saglasnost – vlade Hercegovačko-neretvanskog, Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona, dok se preostale četiri kantonalne vlade još nisu izjasnile.Predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata Abud Sarić novinarima je kazao da je po novom ugovoru veći broj pitanja u oblasti zdravstva prebačen na menadžement zdravstvenih ustanova.
– Pravilnicima o radu će se detaljnije regulisati visina naknada, trajanje godišnjeg odmora, mogućnost povećanja plate, slobodni dani, dužina radnog vremena – rekao je Sarić i dodao da je novi ugovor okviran i da važi godinu, za razliku od ranijeg.

 

(fbihvlada.gov.ba)

Share