Gradsko vijeće o grijanju i Plavoj vodi

Na današnjoj hitnoj sjednici Gradskog vijeća Zenice razmatran je problem gradskog daljinskog grijanja i hladnih radijatora, uz koje se mrznemo ovih dana na ekstremnom minusu,pri čemu su pokrenute konkretne aktivnosti koje bi trebale što je prije moguće rezultirati hitnim mjerama i dugoročnim rješenjem ovog problema. Nakon ove sjednice izvjesnije je i da neće propasti projekat Plava voda, s obzirom da je rok za davanje garancija za njegovu realizaciju, odnosno kreditno zaduženje kod EBRD-a 31. januar ove godine.

Hitnu sjednicu Gradskog vijeća Zenice sam tražio jer smo dovedeni u situaciju u kojoj gotovo ne vidimo konačno rješenje, ni krivi ni dužni se na najvećim minusima u zadnjih 50 godina mrznemo i imamo problem sa grijanjem i kotlovima u Mittalu, pojasnio je u uvodu za raspravu o trenutnoj situaciji sa gradskim grijanjem gradonačelnik Fuad Kasumović. Tokom rasprave bilo je podsjećanja na istorijat ovog problema, na sve dosadašnje pokušaje da se ovaj gorući problem grada riješi te na momente i prepucavanja i optužbi, ali u suštini traženi su trenutno najprihvatljivija dugoročna rješenja ovog problema i načini kako najugroženijim sugrađanima odmah pomoći da lakše prebrode ovu sibirsku zimu. Nakon duže rasprave i pauze od 40 minuta formulisani su i kokretni zaključci, a zanimljivo je da su ih jednoglasno podržali svi vijećinici, dakle nije bilo podjele na poziciju i opoziciju. Jedan od najvažnijih zaključaka je formiranje stručne komisije čiji je zadatak da predloži najbolje dugoročno rješenje za grijanje.Ishodom sjednice zadovoljan je bio i Gradonačelnik Fuad Kasumović.Druga tačaka ove hitne sjednice bio je projekat Plava voda, davno osmišljen, urađen i stavljen u proceduru s državnog nivoa pa do Gradske uprave, kao kvalitetno, višedecenijsko rješenje vodosnabdijevanja Zeničana pitkom vodom iz Travnika, vrijedno 42 miliona maraka. Nakon pojašnjenja premijera ZDK,Miralem Galijaševića sve su dileme, bar zasad otklonjene, projekat je izvjestan, a sa njim i višemilionski grant za rješenje problema otpadnih voda. U jednoglasno usvojenom zaključku su precizirane aktivnosti i dalji koraci oko projekta Plava voda.   (S.G.)

 

Share