Javni poziv za predaju projekata nevladinih organizacija

Grad Zenica je putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu raspisao Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju projekata iz oblasti kulture, sporta i zdravlja, omladinske politike i socijalne zaštite.

Iznosi sredstava za projekte koji budu odobreni i koji se planiraju za period do kraja ove godine i na području Grada, iznosit će od 500–5.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sva formalno registrovana udruženja ili fondacije na području Grada Zenice.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

Aplikant može aplicirati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektnim prijedlogom, a projekat može obuhvatiti jednu ili više prioritetnih oblasti, s tim da primarna oblast mora biti jasno naznačena, saopšteno je iz Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu. Projektna dokumentacija može se preuzeti na web stranici Grada. Ispunjena aplikacija sa dokumentacijom moće se podnijeti u periodu od 8 do 16 sati, na Protokol Grada Zenice, a rok za predaju aplikacija je 18. jula u 16 sati.

Share