Fond za zaštitu okoliša FBiH finansira eko projekte sa 7,08 mil KM

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je javni konkurs za dodjelu novca za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu.

Ukupan iznos koji Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 7.089.000 KM. 

Konkurs je podijeljen u 10 lotova, a najvrijedni lot – WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH- ima na raspolaganju 2 mil KM. Tu su još i projekti zaštite voda, uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka, zaštite i remedijacije tla itd.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije. do 30. oktobra. (eKapija)

Share