Federalni zavod PIO: Sporazum o liječenju i rehabilitaciji penzionera

Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda MIO/PIO, Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH te Ivan Kožul, predsjednik Saveza županijskih udruga umirovljenika/penzionera, potpisali su danas u Sarajevu, a uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade FBiH, sporazum o kriteriju utroška i načinu realizacije dodijeljenih sredstava za liječenje i rehabilitaciju umirovljenika. Ukupna sredstva za tu namjenu,  u iznosu od 230.000 KM, odobrena su i osigurana financijskim planom FZ MIO/PIO za 2017.

Sporazumom je definirano da će spomenuta udruženja umirovljenika vršiti odabir medicinskih ustanova u kojima će se vršiti liječenje i rehabilitacija, utvrditi kriterije po kojima će umirovljenici biti upućivani na liječenje, a po dostavljenim dokazima o izvršenju usluge, Federalni zavod će udruženjima prebacivati sredstva, kojima će plaćati navedene račune. 

Očekuje se, a na temelju dosadašnjih iskustva, da će udruženja, zahvaljujući odobrenim sredstvima Federalnog zavoda, na liječenje i rehabilitaciju do kraja godine uputiti oko 600 umirovljenika.

Tomislav Kvesić,

Samostalni stručni suradnik- koordinator Federalnog zavoda MIO/PIO

Share