Eko forum i AMZ o eko projektima

U zajedničkom saopćenju Eko foruma Zenica i Češke nevladine organizacije Arnika se ukazuje da ArcelorMittal posluje u Zenici već 7 godina ,veliki projekti zaštite okoliša su u više navrata bili odgađani i daleko su od potpune implementacije. “Mi ne želimo da se željezara zatvori”, kaže Samir Lemeš, predsjednik Eko-foruma Zenica. “Naš cilj je da postignemo bolju zaštitu okoliša i da imamo pristup informacijama. Ne smije se uopšte dovoditi u pitanje poštovanje domaćih zakona i primjena savremenih tehnologija za zaštitu zdravlja građana”.
Opasne emisije sumpor dioksida su prošle godine narasle na vrijednosti 84 puta veće od dozvoljenih. Zbog kršenja propisanih granica zagađenja zraka i nedjelovanja nadležnih institucija, Eko forum Zenica je podnio krivičnu prijavu protiv korporacije u septembru tekuće godine.
-Željezara u Zenici, privatizirana od strane ArcelorMittala, od ponovnog pokretanja integralne proizvodnje 2008. godine guši 120 hiljada stanovnika Zenice. Privatizaciju je trebalo pratiti 150 miliona eura investicija u zaštitu okoliša, a investirana je samo trećina tog iznosa,navodi se u saopćenju.
S druge strane,u kompaniji ArcelorMittal Zenica ukazuju,da je do sada u zaštitu okoliša investirano oko 90 miliona KM i sav taj iznos je investiran iz vlastitog budžeta,što znači da nije imala finansijsku pomoć niti državnih,niti EU ni bilo kakvih drugih fondova.
Kredit koji je kompanija uzela od EBRD-a za ove namjene u potpunosti je vraćen,izjavila je za RTv Zenica Azra Sivro,menadžerica za ekologiju AMZ.
-Projekti koji se trenutno izvode vrijedni su oko 25 miliona KM a odnose se na Čeličanu,Aglomeraciju i Koksaru.
-Do kašnjenja realizacije pojedinih projekata došlo je iz više razloga,prije svega zbog globačne ekonomske krize,te usljed kompleksnosti pojedinih projekata.
Najvažniji projekat Mittal-a u narednom periodu odnosi se na rješavanje najvećeg problema sa aspekta zaštite okoliša-smanjenje emisija sa kotlova Energetike.od 2017 godine postojeći kotlovi neće moći imati svoju funkciju. Kompanija ima koncept rješenja ali se čeka stav Gradske uprave vezan za strategiju grijanja Grada.  (Š.B.)