Eko forum i AMZ o eko projektima

U zajedničkom saopćenju Eko foruma Zenica i Češke nevladine organizacije Arnika se ukazuje da ArcelorMittal posluje u Zenici već 7 godina ,veliki projekti zaštite okoliša su u više navrata bili odgađani i daleko su od potpune implementacije. “Mi ne želimo da se željezara zatvori”, kaže Samir Lemeš, predsjednik Eko-foruma Zenica. “Naš cilj je da postignemo bolju zaštitu okoliša i da imamo pristup informacijama. Ne smije se uopšte dovoditi u pitanje poštovanje domaćih zakona i primjena savremenih tehnologija za zaštitu zdravlja građana”.
Opasne emisije sumpor dioksida su prošle godine narasle na vrijednosti 84 puta veće od dozvoljenih. Zbog kršenja propisanih granica zagađenja zraka i nedjelovanja nadležnih institucija, Eko forum Zenica je podnio krivičnu prijavu protiv korporacije u septembru tekuće godine.
-Željezara u Zenici, privatizirana od strane ArcelorMittala, od ponovnog pokretanja integralne proizvodnje 2008. godine guši 120 hiljada stanovnika Zenice. Privatizaciju je trebalo pratiti 150 miliona eura investicija u zaštitu okoliša, a investirana je samo trećina tog iznosa,navodi se u saopćenju.
S druge strane,u kompaniji ArcelorMittal Zenica ukazuju,da je do sada u zaštitu okoliša investirano oko 90 miliona KM i sav taj iznos je investiran iz vlastitog budžeta,što znači da nije imala finansijsku pomoć niti državnih,niti EU ni bilo kakvih drugih fondova.
Kredit koji je kompanija uzela od EBRD-a za ove namjene u potpunosti je vraćen,izjavila je za RTv Zenica Azra Sivro,menadžerica za ekologiju AMZ.
-Projekti koji se trenutno izvode vrijedni su oko 25 miliona KM a odnose se na Čeličanu,Aglomeraciju i Koksaru.
-Do kašnjenja realizacije pojedinih projekata došlo je iz više razloga,prije svega zbog globačne ekonomske krize,te usljed kompleksnosti pojedinih projekata.
Najvažniji projekat Mittal-a u narednom periodu odnosi se na rješavanje najvećeg problema sa aspekta zaštite okoliša-smanjenje emisija sa kotlova Energetike.od 2017 godine postojeći kotlovi neće moći imati svoju funkciju. Kompanija ima koncept rješenja ali se čeka stav Gradske uprave vezan za strategiju grijanja Grada.  (Š.B.)

Share