Edukacija u okviru projekta “Jačanje uloge MZ u BiH”

U sklopu projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH”,u kojem učestvuje i Grad Zenica, organizovana je edukacija za fasilitatore. Obuka je održana 21. i 22. Septembra 2016. godine u Sarajevu, a istoj su prisustvovali predstavnici savjeta mjesnih zajednica  Grada Zenice koje su uključene u projekt: Sejmen, Arnauti, Nemila, Gradišće, Ričice i Perin Han. Na kraju dvodnevne obuke učesnici iz navedenih mjesnih zajednica imali su priliku nadograditi svoja znanja i vještine o fasilitaciji, tehnikama rada, kodeksu kao i praktičnoj primjeni usvojenih znanja i vještina tokom facilitacije foruma/zbora građana u mjesnim zajednicama.
Projekt “Jačanje uloge mjesnih zajednica(MZ) u  Bosni i Hercegovini (BiH)” je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM. Pomenuti projekt ima za cilj da potakne veći angažman građana u opštinskom/općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.
Projekt provodi UNDP u BiH u partnerstvu s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.    (zenica.ba)

Share