Edukacija socijalnih radnika

U Zenici je održan prvi ciklus edukacije socijalnih radnika iz Sistemske porodične psihoterapije koja je dio projekta mentalnog zdravlja u Bosni I Hercegovini.  Današnja edukacija imala je za cilj jačanje kompetencija i vještina socijalnih radnika zaposlenih u Centrima za mentalno zdravlje kroz edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije, pojašnjava Inela Šehić, diplomirani socijalni pedagog.Edukacija namijenjena socijalnim radnicima će osnažiti ovaj profesionalni kadar za pružanje usluge rada sa porodicama korisnika usluga, što predstavlja integrativan pristup u radu sa korisnicima, a usmjeren je na oporavak i poboljšanje pristupa korisnicima usluga, istakla je ovom prilikom socijalna radnica Anita Begić, porodični sistemski tarapeut.Organizatori današnje edukacije vili su Udruženje “Stella” Zenica i Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona uz podršku Vlade Švicarske.  (S.H.)

Share